Tillskapade förråd för lagerhållning

På Långgatan 2 i Emmaboda har vi byggt om i befintlig lokal och anpassat för två nya lokalhyresgäster. De nya lokalerna har försetts med nya portar för bättre tillgänglighet vid in- och utlastning.